startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Leverantörsutveckling - Planering, beställning och styrning

Ny kurs! 29-30 maj, 4-5 september, 26-27 oktober, 21-22 november
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Detta sker både inom IT-verksamheter såväl som inom annan stödjande och kärnverksamhet. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing).
Läs mer 

Digitaliseringsdagen 2017 - If you snooze, you lose

Konferens 30 maj
Digitaliseringsdagen kommer att ge dig en bred belysning kring ämnet Digitalisering. Vi kommer bland annat att ta upp Digitalisering 2017 och framåt, Milstolpar och Mega Trends, Det mobila samhället, Praktikfall från offentlig- och privat sektor, Att leda digitalisering, Digital Automatisering och Digital kommunikation. Du kommer att få ta del av nya metoder och tekniker - inte minst kommer du att få med dig en hel del inspiration och nya idéer.
Läs mer 

Intensivkurs i projektekonomi

Kurs 12-13 juni, 29-30 augusti, 10-11 oktober, 28-29 november Kurs
Under kursen kommer kursläraren att ge dig en introduktion till projektekonomins hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till företagets övriga ekonomi.
Läs mer 

Kanban i praktiken

Kurs 28 april, 20 september, 17 november Kurs
Kanban är verktyget inom Lean som åskådligör flöden och flaskhalsar i utveckling, drift och förvaltning. Kanbantavlan är ett enkelt sätt att nå den första delen av Kanbanmetoden - visualisering. Kanbantavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att göra en aktivitet klar.
Läs mer 

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Ny kurs! 2-3 oktober, 23-24 november
Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Du kommer arbeta med ett konkret case i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna.
Läs mer 

Artikel: Har du förmågan att släppa loss kraften i gruppen?

Artikel
Om du är team facilitator är det extra viktigt att förstå vad du kan göra för att utveckla gruppen. Har din grupp nått samhörighetsfasen? Finns det dolda konflikter i gruppen? Vad kan du som facilitator göra för att gruppen ska mogna snabbare?
Läs mer 

Testforum 2017 - Årets konferens inom Test

Nästa stora konferens 16-17 maj
Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av givande och inspirerande föreläsningar inom testområdet. Vi kommer bland annat att ta upp Nya Dataskyddslagen (GDPR), Continuous testing, Parallelliserade systemtester, Acceptanstest på externa system, Visuell GUI Testning, Modelbaserad test, SCRUM-tavlan anpassat för test, Lasttester och prestandaanalyser, User Experience och mycket mer.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Grundkurs i projektledning

Kurs 9-10 maj, 31 augusti - 1 september, 11-12 oktober, 14-15 november Kurs
Under kursen Grundkurs i projektledning visar vår erfarne kurslärare hur man - med relativt enkla hjälpmedel i form av checklistor och mallar - kan förenkla arbetet och bli en bättre projektdeltagare.
Läs mer 

REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering

Kurs 9-10 maj, 21-22 augusti
Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och dessa fakta uppmärksammas allt mer. Därför behövs REQB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys och hantering bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Läs mer 

Agil projektledning i praktiken

Kurs 10-11 maj, 7-8 september, 12-13 oktober, 23-24 november Kurs
Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agil metoder och hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen får du möjlighet att prova på olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.
Läs mer 

Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt

Kurs 15-16 maj, 22-23 augusti, 19-20 oktober, 18-19 december Kurs
Med noggrant planerade tester kommer flera fel att hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och att tidplan och budget kan hållas. Dessutom undviker du förseningar och överraskningar under testperioden. Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet.
Läs mer 

Intensivkurs i förändringsledning

Kurs 17-18 maj, 24-25 augusti, 17-18 oktober, 7-8 december
Under kursen går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en förändringsprocess.
Läs mer 

Grundkurs i programmering

Kurs 22-24 maj, 13-15 september, 16-18 oktober, 8-10 november
Denna kurs ger dig en introduktion till programmering. Kursen kräver inga förkunskaper och efter denna kurs skall du ha grundläggande kunskaper för att fördjupa dig i något programmeringsspråk.
Läs mer 

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med ditt budskap

Kurs 22-23 maj, 19-20 september, 30-31 oktober, 13-14 december
Under kursen varvas lättbegriplig teori med praktiska kommunikationsövningar för att ge dig som deltagare större förståelse för olika kommunikationsstilar.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Kurs 22-23 maj, 11-12 september, 8-9 november
Tvådagarskursen Informationsbehandling med SQL: Fördjupningskurs ger deltagaren fördjupade kunskaper i hur Microsofts implementation av språket SQL kan tillämpas för att effektivisera databearbetningen.
Läs mer 

Personlig Effektivitet - Bli effektivare utan stress

Kurs 29-30 maj, 24-25 augusti, 2-3 oktober, 22-23 november
Kursen "Personlig Effektivitet: Bli effektivare med mindre stress" hjälper dig att prestera mer utan att arbeta mer. Med konkreta metoder, verktyg och regler lär du dig hur du blir effektivare i ditt arbete.
Läs mer 

Leverantörsutveckling - Planering, beställning och styrning

Ny kurs! 29-30 maj, 4-5 september, 26-27 oktober, 21-22 november
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Detta sker både inom IT-verksamheter såväl som inom annan stödjande och kärnverksamhet. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing).
Läs mer 

AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar

Kurs 31 maj - 2 juni, 16-18 augusti, 19-21 september, 6-8 november, 29 november - 1 december
Målet med tredagarskursen Grundkurs i AutoCAD: Effektiv hantering av ritningar är att ge deltagaren de kunskaper han eller hon behöver för att direkt bli produktiv i användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT vid såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 1-2 juni, 28-29 september, 23-24 oktober, 6-7 november, 4-5 december
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss